سلام03.gif

چند تا خبر:

۱ـ تو ازمون شهری رانندگی رد شدم35.gif04.gif

۲ـ امروز رفتم کارنامه ام رو گرفتم 11.gif26.gif08.gif

۳ـ اين ترم ۱۸ واحد برداشتم يعنی سه روز دانشگاه ميرم31.gif

۴ـ ملک عبدا... اعلام کرده کسی حق نداره دست کسی رو ببوسه چون نشونه احترام گذاشتن و پرستش کردن کسی غيراز خداست ... پدر و مادرا مستثناء هستن .... تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل... 20.gif

۵ـ دوباره مسافرتمون کنسل شد02.gif ديگه نمی تونيم بريم 17.gif

۶ـ بیشعورترين خواننده ايرانی حبيب شد چون گيتار ميزنه ميگه صدای دهل مياد18.gif

۷ـ امروز رفتم واسه خودم لوازم و تحرير خريدم ...32.gif از دانشگاه رفتن فقط اين کارشو دوس دارم08.gif

۸ـ وبا مد شده ...(البته مد تابستون بود)احتمالا از اول پاييز حصبه رايج بشه14.gif

۹ـ دانشمندا کشف کردن مشکلات رو ميشه شکلات کرد 06.gifم اش رو برداريد09.gif

۱۰ـ هر کی رو ميبينی  يه جوری شاکيه 12.gif    دنيا رو بی خيال بابا کی به کيه... 30.gif   نگو از ما گذشته ....نگو راهی نمونده...   نگو ديگه نميشه ... نگو زده به ريشه...  واسه ساختن از نو راهی هس هميشه ....05.gif

تا بعد...14.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید